Ở đời có 5 kiểu ân huệ, cố gắng giúp người là hại chính mình!

Có câu nói: “Thông minh là một món quà còn lòng tốt là sự lựa chọn". Lòng tốt cần được đặt vào đúng chỗ, đúng người và đúng việc. Ở đời có 5 loại ân huệ, dù tử tế đến đâu cũng đừng cố giúp kẻo chính là tự hại mình.