5 sự thật đáng sợ mà bác sĩ không bao giờ nói với bệnh nhân

Là một nền văn hóa hiện đại, chúng ta có xu hướng đặt trọn niềm tin vào bác sĩ. Họ là những chuyên gia, và thường xuyên hơn là chúng ta không thắc mắc lời khuyên của họ. Tuy nhiên có một số vấn đề bác sĩ chủ động giấu thông tin với bệnh nhân vì một số lý do đặc biệt.