4 tư thế ngủ của trẻ không chỉ nguy hiểm mà còn ngầm báo sức khỏe đang có vấn đề

Tư thế ngủ của trẻ có thể phản ánh trạng thái tâm lý và những bí mật về sức khỏe của trẻ. Vào ban đêm, cha mẹ chỉ cần chú ý đến tư thế ngủ của trẻ để nắm bắt một số tín hiệu thể chất và yếu tố tâm lý của trẻ.